سیاست تقسیم حداکثری سود جم‌پیلن برای سال مالی ۹۸

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم پیشنهاد تقسیم حداکثری سود برای سال مالی ۹۸ را در صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۹۸ مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ جم پیلن در سال مالی ۹۸ به سبب افزایش ۸۵ درصدی درآمدها و رشد ۹۷ درصدی بهای تمام شده، سود ناخالص را ۶۲ درصد افزایش داده و به حدود ۹۵۸ میلیارد تومان رسانده است.

سود خالص ۶۹ درصد افزایش یافته و معادل ۱۱۰۲٫۵ میلیارد تومان گزارش شده است. بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم با افزایش ۶۹ درصدی از ۳۲۵٫۸ تومان در سال مالی ۹۷ به ۵۵۱٫۳ تومان در سال مالی ۹۸ رسیده است. برنامه هیئت مدیره برای سال مالی ۹۸ تقسیم حداکثری سود در مجمع است.

جم پیلن در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ افزایش ۲۲ درصدی تناژ صادرات و جهش ۱۰۹ درصدی در درآمد حاصل از صادرات را ثبت کرده است؛ مجموع درآمد صادراتی جم پیلن در سال مالی ۹۸ برابر با ۱۵۰٫۷ میلیارد تومان بوده است.

https://ipna.news/149772کپی شد!