سود فروش ۴۰ هزار میلیارد ریالی «هلدینگ خلیج فارس»

شرکت «پتروشیمی خلیج فارس» در آخرین صورت مالی خود خوش درخشید و ارزش پرتفوی خود را به بیش از ۹۵۲ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت «پتروشیمی خلیج فارس» در آخرین صورت مالی خود خوش درخشید و ارزش پرتفوی خود را به بیش از ۹۵۲ هزار میلیارد ریال رسید. «فارس» براساس وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری و صورت مالی یک ماهه خود منتهی به فرودین ماه ۴۰ هزار و ۷۹۸ هزار میلیارد ریال سود فروش کسب کرد. همچنین این شرکت سهام «پتروشیمی هنگام» را به ارزش ۲۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال در این ماه واگذار کرد که به منجر به شناسایی سود خاالص ۲۳ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریالی شد. عرضه اولیه سهام شرکت «پتروشیمی تندگویان» نیز سود خالص ۱۷ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریالی را برای شرکت به ارمغان آورده است. ارزش پرتفوی بورسی «هلدینگ خلیج فارس» در پایان فروردین ماه سال جاری به بیش از ۹۵۲ هزار میلیارد ریال رسید. بهای تمام شده این پرتفوی ۵۳ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال بوده و به این ترتیب مازاد ارزش روز پرتفوی بورسی این هلدینگ به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین زیر مجموعه های اصلی و ارزش بازار شرکت «هلدینگ خیلج فارس» به شرح زیر است: گفتنی است این شرکت در پرتفوی غیربورسی، بهای تمام شده سبد سهام خود را به ۷۸ هزار میلیارد ریال رساند. درخصوص شرکت های زیر مجموعه «فارس» به مالکیت ۱۹.۸ درصدی پتروشمی کاویان، ۶۹.۳ درصدی پتروشیمی بندر امام، ۹۹.۶۶ درصدی پتروشمی بیدبلندخلیج فارس و ۲۸.۶۵ درصدی پتروشیمی دماوند اشاره داشت. لازم به ذکر است که هلدینگ «پتروشیمی خلیج فارس» با افزایش سرمایه ۵۲ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته را ثبت کرد و بدین ترتیب سرمایه این شرکت به ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید.

https://ipna.news/149760کپی شد!