پتروشیمی‌ بوعلی سینا تا پایان تابستان وارد‌ فرابورس‌ می‌شود/ شڪستن‌ رڪورد تولید و فروش در سال ۹۸ و تحقق سود ۸ هزار میلیارد ریالی

مدیرعامل شرڪت پتروشیمی بوعلی سینا:مقدمات حضور شرڪت در بازار سرمایه آغاز شده و امیدواریم تا پایان ۶ ماه نخست امسال پتروشیمی بوعلی سینا وارد بازار سرمایه و فرابورس شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛براساس قراردادهایی ڪه با شرڪت های داخلی و خارجی منعقد ڪردیم تا یڪ سال و نیم آینده واحدهای آسیب دیده این واحد پتروشیمی دوباره به مدار تولید باز می گردند.

تولید گاز مایع این شرڪت در سال گذشته نسبت به سال قبل ۱۷ درصد، ریفورمیت ۳۵ درصد و بنزن ۲۶ درصد رشد تولید داشته است ڪه در مورد بنزن ڪه یڪی از خوراڪ مواد شوینده است ۵۰ درصد از نیاز بازار داخل را تامین می ڪنیم.

این شرڪت توانست با شیوع ویروس ڪرونا در ڪشور سهم بسزایی در تأمین شوینده‌ها ایفا ڪند.سود این شرڪت از ۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ با ۴ برابر رشد به ۸ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ رسید، امسال ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در خط تولید بنزن محقق می‌شود.

https://ipna.news/149622کپی شد!