تقسیم سود سنگین در مجمع این پتروشیمی

پتروشیمی خراسان» در سال ۹۸ سود قابل توجهی شناسایی کرد و در نظر دارد در مجمع سالانه بخش مهمی از آن را بین سهامداران خود تقسیم کند.

شرکت «پتروشیمی خراسان» با رشد ۵۶ درصدی، در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ برای هر سهم ۴۸۸۰ ریال سود محقق کرد.

بر اساس این گزارش، ماحصل فعالیت این پتروشیمی در سال قبل ۱۴ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال فروش بود که ۴۹ درصد بیشتر از فروش سال ۹۷ است. مقدار فروش محصولات در سال ۹۸ برابر با سال ۹۷ است و تغییری مشاهده نمی شود اما؛ این شرکت بیش از گذشته صادرات داشته است.

صادرات «پتروشیمی خراسان» در سال ۹۷ از نظر مقداری ۵۵ و از نظر مبلغ ۶۱ درصد از کل فروش را شامل می شد اما؛ در سال ۹۸ مقدار صادرات ۶۵ درصد از کل فروش و مبلغ صادرات ۷۱ درصد از کل درآمدها بود. بنابراین، حتی در شرایط تحریمی این شرکت توانسته بر میزان صادرات خود بیافزاید.

به همین جهت، شاهد درج رقمی معادل ۳۳۷ میلیارد ریال سود تسعیر ارز در صورت های مالی هستیم. در کنار آن، یک هزار و ۵۴ میلیارد ریال درآمد متفرقه شناسایی کرده که ۹۴ درصد آن سود سپرده های بانکی است.

سودآوری «خراسان» در دو سال اخیر جهش بلندی داشته و در سال گذشته به ۸ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال رسید.

«خراسان» پیش بینی کرده در سال ۹۹ با رشد حدد ۱۵۰ میلیارد ریالی، به درآمد ۱۴ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریالی دست یابد. برای رسیدن به این هدف، پوشش حداکثری بازار اوره افغانستان، نفوذ به بازارهای ترکیه و اروپا در بخش اوره و ملامین، نفوذ به بازار اوره عراق، تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی و تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است.

نکته قابل توجه برای سهامداران این پتروشیمی، حجم سنگین سود انباشته است که می تواند بخشی از آن در قالب افزایش سرمایه و بخشی به صورت سود نقدی به سهامداران بازگردد. «خراسان» با سرمایه اسمی یک هزار و ۷۹۰ میلیارد ریالی، بیش از ۹ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال سود انباشته دارد. به همین جهت، هیئت مدیره شرکت در نظر دارد ۸۰ درصد از سود محقق شده سال ۹۸ را در مجمع سالانه بین سهامداران تقسیم کند.

تقسیم سود سنگین در مجمع این پتروشیمی

https://ipna.news/149610کپی شد!