انتصاب رئیس دفتر جدید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

رئیس دفتر جدید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛طی حکمی از سوی سید امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سیاوش فرجی بعنوان رئیس دفتر جدید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد.

وی پیش از این سرپرستی روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را بعهده داشت.

 

https://ipna.news/149496کپی شد!