انتصاب سرپرست روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سرپرست روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سید امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طی حکمی،محسن ادیبی را بعنوان سرپرست روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب کرد.

ادیبی پیش از این رئیس دفتر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بود.

وی همچنین دبیر کمیته توسعه متوازن و هماهنگ کننده دستگاه اجرایی و صنعت شهرستان بندرماهشهر است.

https://ipna.news/149462کپی شد!