فیلم: بومی سازی قطعات پتروشیمی با همکاری پتروشیمی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛دیسک های فدا شونده تحریمی توسط یک‌ شرکت دانش بنیان و با همکاری پتروشیمی امیر کبیر بومی سازی شدند.