رکورد بیشترین تولید پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم از ابتدا بهره برداری تا کنون در سال ۹۸ ثبت شد

رکورد بیشترین تولید پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم از ابتدا بهره برداری تا کنون در سال ۹۸ ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رئیس بهره برداری پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم ، این واحد در سال ۹۸ موفق به ثبت رکورد تولید ۳۰۸ هزار تن در سال معادل ۱۰۳ درصد ظرفیت اسمی واحد شده است. پیام رفیعی با اشاره به این مهم ، تشریح کرد: برنامه پیش بینی شده برای سال ۹۸ ، تولید ۳۰۶ هزار تن پلیمر در واحد پلی اتیلن سنگین و در کنار ۳۵ روز توقف عملیاتی مجاز بوده است که ما توانستیم این پیش بینی را پشت سر گذاشته و تنها با ۱۵ روز توقف به رکوردی معادل ۳۰۸ هزار تن در سال دست یابیم.
وی همچنین ثبت این رکورد را با توجه به تنوع گریدها و سختی پروسه تولید آنها حائز اهمیت خواند و گفت : ۶۰ درصد تولید انجام شده در سال ۹۸ از گریدهای مورد توجه بازار در نظر گرفته شد که با توجه سختی مسیر تولید این گریدها موفقیتی بزرگ برای شرکت به شمار می آید.
رفیعی هدف واحد پلی اتیلن سنگین در سال جدید را حفظ و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات عنوان کرد و افزود: با توجه به رکوردهایی که در سال ۹۸ ثبت شد؛ مسئولیت ما سنگین تر از گذشته است و انتظار می رود روند رو به رشد واحد با ثبت رکوردهای جدید به لحاظ کیفی و کمی در کنار تولید پایدار و ایمن حفظ شود .
رئیس واحد پلی اتیلن سنگین افزایش ظرفیت تولید را هدفی دیگری برای واحد برشمرد و توجه به آن را با در نظر گرفتن کاهش قیمت جهانی اتیلن بسیار مهم دانست.
وی ضمن اشاره به چالشهای صادراتی کنونی گفت: سرمایه گذاری در بخش افزایش ظرفیت تولید نکته مثبت و مهمی است که باید ضمن توجه به آن ، برای حفظ رشد اقتصادی شرکت ، همزمان به سمت طراحی گریدهای جدید حرکت کنیم و یا سبدی از محصولات با حاشیه سود بیشتر را برای آینده تولید شرکت در نظر بگیریم .
پیام رفیعی مسیر پیش رو را با تکیه بر تصمیمات مدیریت شرکت مسیری رو به رشد توصیف کرد و سیاست بهره گیری از پرسنل جوان و در عین حال با تجربه شرکت در پستهای کلیدی را امتیازی ویژه و مثبت خواند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.