نوری خریدار ۹۹.۳ درصد سهام پتروشیمی هنگام شد

هلدینگ خلیج فارس از نتیجه برگزاری مزایده واگذاری ۹۹.۳۱ درصد سهام پتروشیمی هنگام خبر داد و آماده بازگشایی نماد برای فردا شد.

به گزارش خبرگاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از نتیجه برگزاری مزایده واگذاری ۹۹.۳۱ درصد سهام پتروشیمی هنگام خبر داد و آماده بازگشایی نماد برای فردا شد.

براین اساس، ۲۵ اسفند ماه ۹۹.۳۱ درصد سهام پتروشیمی هنگام معادل ۵ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۷۳ سهم به قیمت پایه ۴۹۰۱ ریال و ارزش کل۲.۹ هزار میلیارد تومان آگهی شد که سپرده شرکت در مزایده ۳۰ درصد ارزش کل قیمت پایه معادل ۸۷۶ میلیارد تومان تعیین شده و شرایط پرداخت ثمن معامله بصورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد مابقی ظرف یک­سال با اقساط سه ماهه و با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد اعلام شده بود.

به این ترتیب، پس از بازگشایی پاکات شرکت پتروشیمی نوری برنده مزایده مشخص و خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی ۵۹۵.۸ میلیارد تومان اعلام شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.