قدردانی از نیروهای حراست در ایام مبارزه با کرونا از سوی پتروشیمی امیرکبیر

نیروهای محترم واحد حراست شما حافظان امنیت در خط مقدم تولید هستید.شما که شب و روز در راه حفاظت از زحمات همکاران صنعت پتروشیمی و پتروشیمی امیرکبیر هرگونه مخاطره ای را به جان خریده اید.برای سلامتی شما دعا می کنیم و قدردان شما در روزهایی هستیم که جایتان در خانه یعنی ایمن ترین مکان خالی است.

https://ipna.news/149353کپی شد!