تقدیر از نوبت کار صنعت پتروشیمی و امیر کبیر

کرونا اگرچه ویروس مرموزی است,اما نتوانسته و نمی تواند چرخ های تولید صنعت پتروشیمی را از حرکت متوقف کند.

این عزم را عزیزان نوبت کار صنعت پتروشیمی و نوبت کاران گرانقدر پتروشیمی امیرکبیر در سال جهش تولید معنا بخشیده اند.گام هایتان در مسیر اعتلای تولید کشور در سال جهش تولید استوار باد. به احترام شما می ایستیم و قدردان تلاش بی وقفه شما در روزهایی هستیم که جایتان در خانه هایتان یعنی در امن ترین نقاط خالی است.

 

 

https://ipna.news/149352کپی شد!