ثبت سه رکورد در پتروشیمی شهید تندگویان

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پتروشیمی شهید تندگویان در سال ۹۸ سه رکورد ثبت کرد.