رکورد تولید در پتروشیمی پارس شکست

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پتروشیمی پارس رکورد تولید خود را شکست.

 

3