عرضه اولیه شستا در بورس، آغازی جسورانه و مبارک است

شفافیت، از این پس شستا ملزم به انتشار گزارش‌های منظم ادواری (نظیرصورت‌های مالی) فعالیت‌های خود وشرکت‌های تابعه اش به عموم است. 

به گزارش خبرگرازی پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ ” خبرعرضه اولیه شستا در بازار بورس بعنوان یکی از دارائی‌های بزرگ کشور یک آغاز جسورانه و مبارک است. کاربزرگ وقابل تقدیر  شریعتمداری وزیر محترم رفاه و تیم جوان، متخصص، مصمم وپرتلاشش که نورافکن بزرگی را با بورسی کردن شستا در بازار سرمایه ایران روشن کردند درخاطره فعالان بازار سرمایه ایران به نیکی یاد خواهد شد و جای تبریک ودستمریزاد دارد. رجاء واثق داریم که این نهضت در وزارت رفاه وتوابعش ادامه می‌یابد والگویی شود برای سایر واگذاری‌های مهم. با این حرکت ارزشمند، شستا ازصندلی اتهام “خلوتگاه این و آن” بر جایگاه رفیع “جلوتگاه عموم” نشست وحقیقتا جای بازیگر برجسته ایی، چون شستا در بازار سرمایه ایران خالی بود. اکنون شستا معتبرترشد و بازار سرمایه ایران نیزقد کشید. بربورسی شدن شستا برکاتی مترتب است که به چندین مورد، ذیلا اشاره می‌گردد.

اول: شفافیت، از این پس شستا ملزم به انتشار گزارش‌های منظم ادواری (نظیرصورت‌های مالی) فعالیت‌های خود وشرکت‌های تابعه اش به عموم است. این شفافسازی یکی از موثرترین راه‌های مبارزه با فساد است. شفاف سازی امور مربوط به عناصر مطلوب و کمیابی، چون ثروت، اطلاعات، قدرت ومنزلت است که همه ان‌ها کم وبیش برای شستا مصداق دارند. بودن بازیگری، چون شستا در بازار سرمایه یعنی فعال سازی مکانیزم نظارت و توازن (Check and Balance) عمومی برفعالیت‌های آن. انجا که مردم از موضوعی اطلاع یابند بر ان نظارت هم میکنند وبرکت این مهم تضمین سلامت فعالیتهاست. هرچند این نظارت زمانی پررنگتر خواهد شد که بخش خصوصی با سهم موثرو تعیین کننده تری در مجمع شستا حضور یابد.

دوم: توسعه عمق وعرض بازار (Market depth and breadth)  سرمایه ایران که مانع نوسانات بیش از اندازه و رشد حباب گونه می‌شود. عرضه و تقاضا منطقی‌تر وخرید وفروش اسانتر ومآلا قدرت نقدشوندگی بالاتر. این یعنی حرکت بازار به سمت و سوی کامل شدن، ضمن انکه اعتبار بازار سرمایه ایران در داخل و خارج نیز گسترش می‌یابد و این مهم بر مناسبات بین المللی ان نیز اثر میگذارد. حضور شستا در بورس مطالبه مردم را برای کشاندن سایر بازیگران بزرگ اقتصادی که بر سکوی اتهام “عدم شفافیت” نشسته اند را هم افزایش می‌دهد. پس لذا حضور شستا در بازار بورس دیگران را هم به اوردگاه شفافیت خواهد کشاند. عرض اندام بزرگانی، چون شستا که سبدی ازکسب وکار‌های متنوع را نمایندگی میکنند گستره بازار سرمایه را هم توسعه می‌دهند که این مهم نیز بر انعطاف پذیری واستحکام بازار اثر میگذارد.

سوم: تامین نقدینگی برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی سهل واسان میشود. سازمان تامین اجتماعی که سهامدار اصلی شستا می‌باشد متولی امور بخشی از بازنشستگان کشور می‌باشد بر این قیاس باید گفت که سهامداران اصلی شستا در واقع بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی می‌باشند. این عرضه و حضور در بورس این امکان را فراهم می‌آورد که سازمان در صورت نیاز بازنشستگان محترم؛ بتواند از طریق عرضه بیشتر شستا کسب نقدینگی نماید. می‌توان امید داشت که در آینده بخشی از سهام شستا نیز به بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد که صاحبان اصلی آن نیز می‌باشند وشستا را مردمی‌تر میکند.

چهارم: ارتقا اعتبار وشهرت بیشتر شستا و شرکت‌های تابعه ان و متعاقب اطلاع عموم از چنین جایگاهی سهم بازار شرکت‌های تابعه شستا نیزمی تواند گسترش یابد واین مهم یعنی خلق ارزش بیشتر برای شستا و سهامدارانش. ضمن انکه اطلاع یافتن نخبگان کشور از جایگاه والای شستا موجب جذب مستعدین (Talents) برتر کشور در رشته‌های مختلف در شرکت‌های زیر مجموعه ان خواهد گردید. علاوه بر ان جذب منابع، حضور درشبکه‌های کسب و کار و ورود به اتحاد‌های استراتژیک داخلی و خارجی تسهیل میگردد.

پنجم: جلو گیری از دخالت‌های تخریب گر درامورات شستا و تضمین ماندگاری این امانت بزرگ برای اتیه وذینفعان اصلی ان یعنی بیمه شدگان تامین اجتماعی. شستا این سرمایه کم نظیر در برخی سالها؛ قربانی جهت گیری‌های غیر اقتصادی شده بود و بی ثباتی مدیریتی عرصه را برای فرصت طلبان فراهم می‌کرد. اکنون شستا زیر ذره بین عموم قرار گرفت و پرواضح است که متولیانش بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود خواهند بود درغیر اینصورت می‌بایست طعم شیرین تیغ نظارت مردمی را بچشند.

ششم: از منظرامنیت ملی نیز هرچه تعداد سهامداران در بازار سرمایه بیشتر شود ثبات بیشتری بر عرصه اقتصادی حکمفرما خواهد شد. امدن بازیگرانی با قد و قامت شستا؛ سهامداران بیشتری را به میدان می‌کشاند و این یعنی قوام ودوام ثبات و امنیت کشور. وقتی تعداد بیشتری از مردم در بازار سرمایه حضور داشته باشند نتیجتا خود ان‌ها بهترین مدافعان ثبات و امنیت کشور می‌شوند. از این حیث خصوصی سازی امنیت اور رخ می‌دهد.

هفتم: واگذاری اولیه شستا گامی است جسورانه در فرایند خصوصی سازی شرکت‌های وابسته به بخش عمومی غیر دولتی (شبه دولتی). خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه یکی از راه‌های امن و سالم است که هم موجب کوچک سازی دولت می‌شود و هم بنگاه‌های بزرگ تن به دینامیزم رقابت ونظارت بازارمی دهند که این خود می‌تواند از محرک‌های مهم توسعه صنعتی کشور باشد.

در پایان چنانکه در صدراین یادداشت اشاره شد واگذاری اولیه شستا هرچند اغاز مبارک و مهمی است، اما کافی نیست. بازار سرمایه بدون شک رصد خواهد کرد که ایا هدف از این واگذاری صرفا فرصتی است برای تامین مالی سازمان تامین اجتماعی یا اینکه این واگذاری در اینده ادامه خواهد داشت بگونه ایی که بخش خصوصی میزان سهامش در شستا به حدی برسد که بتواند عضو (اعضایی) درهیات مدیره شستا داشته باشد. با شناختی که از دست اندر کاران فعلی وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی و شستا درحال حاضر وجود دارد این مسیر ادامه خواهد یافت. چنین باد.  ”

یادداشت از محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم

https://ipna.news/149294کپی شد!