معرفی اعضای جدید شرکت پتروشیمی پارس

مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  مسعود حسنی به عنوان مدیرعامل، سعید محبی فرد به عنوان رییس هیئت مدیره و مجتبی طاهری به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت خود را آغاز کردند.

https://ipna.news/149263کپی شد!