قیمت محصولات پتروشیمی کاهشی شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی پس از پانزده هفته متوالی با کاهش ۲۶۵۰ ریالی همراه و به دلار ۱۳۶۳۳۴ ریالی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بر اساس نرخ دلار ۱۳۶۳۳۴ ریالی اعلام شد.

هفته پیش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار ۱۳۸۹۸۴.۵ ریالی اعلام شده بود.

https://ipna.news/149243کپی شد!