لزوم توجه به فاصله گذاری هوشمند در صنعت پتروشیمی

 تمامی شرکت های پتروشیمی ملزم به رعایت دستورالعمل های فاصله گذاری هوشمند هستند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ داوود عمادی مدیرHSE و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی  با بیان اینکه همزمان با تصمیم های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، صنعت پتروشیمی نیز رعایت پروتکل های بهداشتی فاصله گذاری هوشمند را آغاز کرده است گفت: در این راستا اجرای دورکاری یا اعطای مرخصی ارفاقی رعایت فواصل فیزیکی ایمن در محیط کار، کاهش تردد ها و سفرها و نیز کاهش ماموریت های بین شهری از جمله اقدام های انجام شده است.

وی افزود: کاهش ساعت کار بدون کسر مرخصی استحقاقی و نیز کاهش مواجهات در کنار رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از دیگر عواملی است که روند مبارزه با شیوع بیماری کرونا را شتاب می بخشد و با همکاری تمامی اعضای خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی ایران به دنبال محیطی سالم برای تمامی کارکنان هستیم.

عمادی ادامه داد: تعطیلی مراکز ورزشی، رفاهی و فرهنگی، رستوران ها و کاهش فعالیت های پیمانکاری همچنان در صنعت پتروشیمی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی ادامه دارد و سلامت کارکنان به صورت پیوسته رصد و پایش می شود.

مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشتر با بیان این که حفظ آمادگی جهت پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری درتمام ابعاد ضروری است گفته بود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ابلاغ دستورالعمل های پیشگیرانه به کلیه شرکت های پتروشیمی و تاکید ویژه بر تشکیل کمیته های شرایط اضطراری، کاهش حضور و میزان مواجهات و شناسایی گروه های آسیب پذیر خواستار اجرای جدی مصوبات کمیته ها و حفظ هوشیاری صنعت در شناسایی و کنترل موارد مشکوک شده است و باید به این نکته اشاره کرد که شرکت ها اقدام های لازم را معمول کرده اند.