تجهیز بیمارستانهای بندرماهشهر توسط صنایع پتروشیمی/۵۵ درصد بودجه بندرماهشهر از شورای راهبردی شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تامین می شود

بیمارستانهای شهرستان بندرماهشهر برای مقابله با ویروس ڪرونا و درمان بیماران ازسوی شورای راهبردی و شرڪتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی بندرماهشهر با هماهنگی مدیران شهرستان تجهیز گردید.

ا️مین معاوی رئیس روابط عمومی پتروشیمی بندرامام امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بندرماهشهر عنوان کرد:مواد ضدعفونی آب ژاول که توسط پتروشیمی کارون تولید می شود به مقدار ۲۰۰۰ لیتر به ۲۸ استان کشور تامین و تهیه و توزیع شد، ڪه هم اڪنون ادامه دارد،روزانه معابر خیابانها و محله های شهرستان بندرماهشهر توسط صنعت پتروشیمی ضدعفونی و گند زدایی می شود.

معاوی در پایان گفت: تامین و تجهیز نقاهتگاه بیماران ڪرونایی در شهرستان بندرماهشهر از سوی شورای راهبردی پتروشیمی انجام گرفت ، از ۵۵ درصد بودجه بندرماهشهر ڪه از شورای راهبردی صورت گرفته، ۲۶ درصد آن توسط پتروشیمی بندرامام پرداخت می شود.