چهارمین جلسه کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال ۱۳۹۹

چهارمین جلسه کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه، فرماندار بندر ماهشهر،رئیس شبکه بهداشت و درمان ماهشهر،رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر و مدیران عامل شرکت های پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در این جلسه گزارش آخرین وضعیت عملکرد بیمارستان و بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر توسط دکتر امیرپور و گزارش آخرین اقدامات در زمینه ضدعفونی معابر شهرستان، توزیع آب ژاول، الکل و سایر تجهیزات توسط مهرزاد غیبی دبیر کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ارائه شد.

شهیدی نیا مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه گفت: تصمیم‌گیری در خصوص ساعات کار و دورکاری پرسنل و رعایت طبقه بندی و همچنین نحوه ارائه فعالیت پرسنل روز کار و تاکید بر غربالگری به منظور صیانت از نیروی انسانی از مواردی بود که در جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه در خصوص تردد کارکنان ساکن در شهرستان های غیر از ماهشهر، از جمله اهواز، شادگان، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، آبادان و خرمشهر به منطقه تصمیم گیری شد و مقرر گردیدحراست ارشد منطقه نسبت به هماهنگی با ارگان های دیگر اقدام نماید.

در ادامه مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه افزود: با توجه به اعلام نیاز فرماندار شهرستان نسبت به ایجاد یک نقاهتگاه برای بیمارانی که مرحله درمان را سپری نموده اند، مصوب گردید شورای راهبردی صنایع پتروشیمی نسبت به تجهیز آن اقدام نمایند.

https://ipna.news/149155کپی شد!