فراتر رفتن سقف تولید پتروشیمی خراسان علی رغم ۲۱ روز تعطیلی

در پتروشیمی خراسان، علی رغم ۲۱ روز تعطیلی، سقف تولید سال گذشته شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی خراسان در سال ۹۸ توانست بافراتر رفتن سقف تولید  پتروشیمی خراسان؛ به رغم ۲۱ روز تعطیلی تولید ۵۱۲ هزار و ۵۴۴ تن کود شیمیایی اوره تولید کند که ۱۷ هزار و ۵۴۴ تن معادل ۴درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خود است.

این مهم در حالی رخ داد که شرکت یک هفته در سه ماهه سوم سال به علت افزایش مصرف گاز خانگی با ظرفیت ۷۰ درصد و ۴۵ روز با ظرفیت ۸۰ درصد مجبور به کار شد و همچنین به همین دلیل ۲۱ روز در ایام سرد سال نیز خط تولید با توقف مواجه شد.

بهره گیری از تجربیات موفقیت آمیز فرآیندی، عملیاتی، نگهداری، رعایت نکات ایمنی کار و مدیریت و راهبری مدبرانه مدیریت شرکت و تلاش دلسوزانه کارکنان متخصص، باعث رقم خوردن این افتخار شد.

 

 

https://ipna.news/149147کپی شد!