سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی سبب جهش تولید خواهد شد

 صنایع پایین دست و صنایع تکمیلی در ایران و همچنین نیروهای تحصیل کرده آنها توانمند هستند و در صورتی که در صنایع پایین دست نفت و پتروشیمی سرمایه گذاری کنیم، جهش و سود حاصل از تولید بسیار بالا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ احمدی رئیس پژوهشکده پتروشیمی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در ایران با رد این ادعا که این روزها، شرایط پتروشیمی مناسب است، گفت: در هفته های گذشته یک افت شدید در قیمت نفت داشتیم و مطمئنا بر همه صنایع وابسته به نفت از جمله صنایع پایین دستی و پتروشیمی تاثیر منفی می گذارد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته این روزها دامنه کاربری محصولات پایین دست پتروشیمی، درست یا غلط بیشتر شده است. باید در تولید جهش داشته باشیم که مزیت نسبی برای کشور داشته باشیم و در تولیدی که مزیتی برای کشور نداشته باشد، جهش انجام دهیم، عملا سودی نخواهد داشت.

رئیس پژوهشکده پتروشیمی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در ایران بیان کرد: حرکت پتروشیمی در تولید در جهت افزایش ثروت ناشی از تولید است و باید کاری کنیم اگر قیمت نفت در پایین ترین حد خود بود نیز بتوانیم در اقتصاد جهش ایجاد کنیم و ثروت بیشتری برای ملت ایران در حال حاضر و آینده ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه وضعیت صنعت در ایران مناسب است، عنوان کرد: صنایع پایین دست و صنایع تکمیلی در ایران و همچنین نیروهای تحصیل کرده آنها توانمند هستند و در صورتی که در صنایع پایین دست نفت و پتروشیمی سرمایه گذاری کنیم، جهش و سود حاصل از تولید بسیار بالا خواهد بود و ملت ایران نیز از این وضعیت سود خواهد برد.

https://ipna.news/149105کپی شد!