اطلاعیه «زاگرس» درباره واحدهای تولیدی

اطلاعیه جدید پتروشیمی زاگرس درباره برطرف شدن قطعی گاز چه بود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ براساس اعلام پتروشیمی زاگرس و پیرو نامه شماره ۹۸۱۰۱۲۲۷/۱/۱۲۷ ص پ مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ وهمچنین نامه شماره ۷۴۳۷۷/۷-۱ ص پ مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکل قطعی گاز تا حدودی برطرف شد و با برقراری سهمیه جدید گاز برای شرکت ، واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین شروع به عملیات راه اندازی کرد و به تدریج تا پایان اسفند ماه با افزایش تدریجی سهمیه گاز در مدار تولید عادی قرار گرفتند.

https://ipna.news/149098کپی شد!