حمل کود اوره از مبادی پتروشیمی مرودشت به استان گلستان تا چند روز آینده

 تا چند روز آینده ۵۰۰ تن کود اوره از مبادی پتروشیمی مرودشت فارس به استان گلستان حمل می شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: در حال حاضر عمده یارانه بخش کشاورزی، به نهاده های کشاورزی از جمله کود های شیمیایی اختصاص می یابد که لازمه بهره مندی لازم، اعمال مدیریت مناسب در امر بازرگانی و دسترسی به موقع کشاورزان به آن است.

وی در ادامه افزود: به لطف الهی و  تدابیر لازم  توسط  ریاست  محترم سازمان جهاد  کشاورزی  استان  گلستان  ومساعدت های مدیر عامل  شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی کشور وبا عنایت به اهمیت تامین به موقع کود های شیمیایی جهت دستیابی به برنامه ابلاغی وزارت متبوع در کشت محصولات بهاره، و به تبع آن زمان اوج مصرف کود های سرک همچنین جلوگیری از هر گونه آسیب به تولید ، انشا الله روند خوبی در هدایت کود های شیمیایی از  طریق خطوط ریلی به این استان انجام خواهد گرفت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ازحمل ۵۰۰ تن کود اوره از مبادی پتروشیمی مرودشت فارس به استان گلستان  تا چند روز آینده خبرداد.