فیلم: کرونا نمی تواند چرخ تولید صنعت پتروشیمی را از حرکت متوقف کند

کرونا اگرچه ویروس مرموزی است، اما با همت کارکنان نوبتکار پتروشیمی امیرکبیر نتوانسته و نمی تواند چرخ تولید صنعت پتروشیمی را در این شرکت از حرکت متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این عزم را عزیزان نوبتکار صنعت پتروشیمی و نوبتکاران گرانقدر پتروشیمی امیرکبیر در سال جهش تولید معنا بخشیده اند.گام هایتان در مسیر اعتلای تولید کشور در سال جهش تولید استوار باد.به احترام شما می ایستیم و قدردان تلاش بی وقفه شما در روزهایی هستیم که جایتان در خانه هایتان یعنی در امن ترین نقاط خالی است.