فیلم: قطار صادرات پتروشیمی ایران به حرکت درآمد

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛با بارگیری ۷۲ واگن، صادرات ریلی محصولات پلیمری و پتروشیمی تبریز آغاز شد.

https://ipna.news/149048کپی شد!