سامانه غربالگری،پایش و پیگیری بیماری کووید ۱۹ صنعت نفت راه‌اندازی شد

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سامانه خوداظهاری پایش، غربالگری و پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این سامانه به‌منظور ضرورت پایش، غربالگری و پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ در محیط‌های کاری و نیز پیگیری افراد نیازمند قرنطینه در منزل یا محل کار برای خوداظهاری راه‌اندازی شده است.

دسترسی به سامانه از طریق وب سایت سازمان به آدرس https://www.piho.ir/fa/corona  برای استفاده کارکنان رسمی، قرارداد مدت معین، مدت موقت شاغل و بازنشسته و تحت تکفل ایشان فراهم شده است.
نحوه ورود به سامانه از طریق شماره پرسنلی و کد ملی شاغل امکان‌پذیر است.

https://ipna.news/149018کپی شد!