هزینه ۵۲ میلیون یورویی واحد SRU ایلام

واحد SRU تاکنون مبلغ ۵۲ میلیون یورو با ۲۲۱ میلیارد تومان هزینه داشته که تمامی مراحل آماده سازی و راه اندازی تست شده و در حالت استندبای قرار گرفته که برای واحد الفین استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛حسن نجفی سمنانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام  گفت: از جمله واحد‌های پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی از شهریور ماه می‌توان به واحد SRU اشاره داشت و بخشی از پیش نیاز برای رساندن خوراک الفین به اسپک مورد نیاز آماده سازی شده است.

وی در خصوص هزینه‌های این واحد اظهار کرد: واحد SRU تاکنون مبلغ ۵۲ میلیون یورو با ۲۲۱ میلیارد تومان هزینه داشته که تمامی مراحل آماده سازی و راه اندازی تست شده و در حالت استندبای قرار گرفته که برای واحد الفین استفاده شود.
نجفی هزینه‌های صورت گرفته برای واحد الفین را ۷۰۹ میلیون یورو با ۱۴۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در سال جدید واحد باید راه اندازی شده و در سرویس قرار گیرد.
وی در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای سال جدید افزود: در خصوص واحد‌های پایین دستی که در استان موجب رشد اقتصادی و کارآفرینی می‌شود طرح‌هایی آماده شده که بعد از راه اندازی اعلام خواهد شد.
مدیرعامل پتروشیمی ایلام در خصوص ورود به بازار سرمایه عنوان کرد: این شرکت با شفافیت کامل آمادگی حضور را بازار سرمایه را داشته و این اتفاق در دستور کار است.
https://ipna.news/149006کپی شد!