بازدید و تقدیر و تشکر نمایندگان مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از کادر درمان بهداشت و درمان صنعت نفت بندرماهشهر

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛، در آخرین روز سال ۹۸، غیبی و زرگر به نیابت از مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور در بیمارستان صنایع پتروشیمی بندرماهشهر و اهدای لوح تقدیر و گل مراتب قدردانی و تشکر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از پزشکان و پرستاران شاغل در بهداشت و درمان صنعت نفت بندرماهشهر را اعلام نمودند.

دکتر امیر پور نیز ضمن تشکر از نمایندگان مدیر عامل، از تلاش شبانه روزی تمامی پرسنل بهداشت و درمان به خصوص کادر درمان که از ابتدای شیوع ویروس کورنا بر آگاهی بخشی به جمعیت تحت پوشش و جلوگیری از شیوع آن همت گماشتند تا کنون که در حال خدمت رسانی به بیماران بستری شده در بخش های حاد تنفسی هستند، قدردانی و تشکر نمود.

https://ipna.news/148957کپی شد!