آمادگی کامل مجتمع های پتروشیمی برای تامین نیاز صنایع پایین دستی

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند تا گرید های مورد نیاز صنایع تکمیلی را برای تولید مواد ضد عفونی کننده و ماسک تامین کنند.

 به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مرضیه طهماسبی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش تقاضا از سوی  صنایع پایین دستی برای دریافت بیشتر برخی محصولات پتروشیمی که در برای پیشگیری و مقابله با این ویروس  مورد استفاده قرار می گیرد، مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند تا نیازهای بازار را تامن کنند.

وی افزود: با همکاری و تعامل  هلدینگ ها و مجتمع های پتروشیمی امکان افزایش تولید، عرضه و توزیع محصولات مورد نیاز در راستای تامین نیاز کشور وجود دارد.