تصاویری از زحمتکشان مقابله با ویروس کرونا در بیمارستان نفت بندرماهشهر

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛گزارش تصویری از پزشکان و پرستاران و کادر بیمارستان نفت بندرماهشهر که از ساعات اولیه شیوع بیماری ویروس کرونا، بصورت جهادی در این بیمارستان مشغول به خدمت رسانی به بیماران هستند. 

با شعار/#ما_ کرونا_ را _ شکست _ می دهیم.

https://ipna.news/148788کپی شد!