کارنامه پتروشیمی غدیر در عرضه های نقدی PVC و راهگشای بازار S65

این روزها اوضاع بازار PVC با التهابات زیادی دست و پنجه نرم می کند. با نگاهی به عرضه های بهمن و اسفند می توان نتیجه گرفت که پتروشیمی های تولیدکننده PVC-S65 با کمبود موجودی مواجهند و ناگزیر تحت فشار نهادهای بالا دستی و جهت تنظیم بازار به عرضه به صورت سلف روی آورده تا کف عرضه ی تعیین شده را رعایت کنند.

تقاضای بازار در محصول S65 در حدی است که در معاملات دوشنبه ۱۲ اسفند، به علت رقابت های بسیار شدید، ۴ معامله، ابطال شد. اما آن چه که می تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند، عرضه های نقدی است. کارنامه پتروشیمی غدیر در عرضه های نقدی و تحویل فوری و به موقع، نمونه موفقی است که اروند و بندرامام نیز می توانند با تکرار و به کارگیری آن، به بهبود شرایط بازار، کمک شایان توجهی کنند.

https://ipna.news/148762کپی شد!