گزارشی از مدیریت مقابله با بیماری ویروسی کرونا در شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تشکیل کمیته های متعدد و در اوقات مختلف شبانه روز در پی توسعه بهداشت و پیشگیری از بیماری کارکنان در برابر “ویروس کرونا”ست

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان و در اقدام هماهنگ با سایر مجتمع ها، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تشکیل کمیته های سلامت، شرایط اضطراری و همچنین مقابله با حوادث، تلاش در توسعه بهداشت کارکنان و پیشگیری از بیماری ناشی از ویروس کرونا دارد.

از  اواخر بهمن ماه، تدابیر و اقدامات مختلف در تصمیم گیری ها از جمله پایداری تولید، مصون سازی کارکنان و امید آفرینی به کارکنان در دستور کار قرار گرفت و دو سناریو تعریف گردید.

این گزارش می افزاید، آموزش کارکنان و مسئولین، مدیریت اجتماعات و تمرکز بر بهداشت فردی و بهداشت محیطی در حوزه فعالیتهای عملیاتی، تغییر در ساعت کاری ، اطلاع رسانی منظم و همچنین توجه به کارکنان حساس نسبت به بیماری از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

این شرکت تلاش می کند با فعالیت تیم های مدیریتی و اجرایی در همه اوقات شبانه روز، بستر مناسب و امنی را برای کارکنان و جامعه رقم بزند.

https://ipna.news/148709کپی شد!