آگهی مناقصه شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛فراخوان عمومی انجام خدمات بازرسی فنی شامل بازرسی مکانیک، کنترل خوردگی،بازرسی و مهندسی برق و ابزاردقیق، ساختمانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس ، برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنید.

http://www.fajrco.com/fa/tender/102