کمیته بحران آب فجر ۸۷۰ هزار مترمکعب آب صرفه جویی کرده است

کمیته بحران آب شرکت فجر انرژی خلیج فارس از مرداد ماه سال گذشته تا کنون ۸۷۰ هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی کرده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیم یایران(ایپنا)؛ آب شیرین رودخانه یکی از خوراک‌های شرکت‌های پتروشیمی منطقه بوده که به دلیل خشکسالی‌های فصل تابستان وافزایش شوری آب رودخانه در این فصل اهمیت چند برابری دارد.

به همین منظور شرکت فجر انرژی خلیج فارس کمیته بحران آب را با هدف مدیریت و صرفه جوویی در آب تشکیل داده است. این کمیته در راستای صرفه جویی در میزان آب مصرفی، تعریف پروژه‌هایی برای جلوگیری از نشتی آب، اولویت بندی درخواست‌های خرید تجهیزات آب و کم کردن آب دور ریز تشکیل شده است.

کمیته بحران آب فجر از ابتدای مرداد ماه سال ۹۷ آغاز و هر ماه دوبار با حضور مدیران واحدهای مختلف و به ریاست رئیس مجتمع برگزار می‌شود؛ ۲۸ جلسه از ابتدای آغاز به کار این جلسه برگزار شده و جلسه بعدی آن ۵ اسفند ماه تشکیل خواهد شد.

این کمیته از ابتدای آغاز به کار خود تا کنون در مصرف بیش از ۸۷۰ هزار متر مکعب آب صرفه جویی کرده و در هر ساعت در بیش از ۸۷ متر معکب آب خام و بازیافتی صرفه جویی می‌کند؛ این کمیته سال گذشته نیز در مصرف بیش از ۳۰۲ هزار متر مکعب آب صرفه جویی کرده بود.

۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۱

|

https://ipna.news/148646کپی شد!