عبور صنعت پتروشیمی از تحریم ها/خام فروشی بلای جان اقتصاد کشور

صنعت پتروشیمی با وجود تحریم های بین المللی توانسته ضمن حفظ بازار جهانی نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز کشور ایفا کند.

تحریم‌های بین المللی باعث محدودیت فروش نفت خام ایران شده که این موضوع کاهش درآمد‌های نفتی ایران را در پی داشته است.محدودیت‌های بین المللی بر صنعت پتروشیمی تاثیر چندانی نداشته است و مواد تولیدی این صنعت می‌تواند با عبور از تحریم ها  به فروش برسد.توسعه پتروشیمی‌ها در این میان می‌تواند نقش مهمی برای عبور از محدودیت‌های بین المللی و افزایش اشتغالزایی در کشور ایفا کند.

خام فروشی نقط ضعف بزرگی در اقتصاد کشور است

محمدعلی خطیبی نماینده پیشین ایران در اوپک با اشاره به تحریم‌های نفتی در کشور اظهار کرد: تحریم‌های بین المللی درس خوبی به اقتصاد کشور برای پایان خام فروشی داده است در این دوره تحریم و تحریم‌های گذشته مشکلی در خصوص فراورده‌های نفتی نداشتیم و مشکل اصلی به خام فروشی است.

نماینده پیشین ایران در اوپک تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی دولت مکلف است ضمن جلوگیری از خام فروشی شرایط را برای فروش محصولات با ارزش نفتی که قابل تحریم نیستد، فراهم کند.

خام فروشی بلای جان اقتصاد 

وی افزود: خام فروشی نقطه ضعف بزرگی در اقتصاد کشور است و نباید این شیوه از فروش مواد اولیه ادامه پیدا کند و با برنامه جدی در بازه مشخص به سمت فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتری حرکت کنیم که این تولیدات تحریم ناپذیرند.

خطیبی عنوان کرد: تولید محصولات با ارزش افزوده بالا باعث افزایش اشتغالزایی و مصونیت کشور در مقابل تحریم‌های بین المللی می‌شود.

نماینده پیشین ایران در اوپک ابراز کرد: روش‌هایی برای فروش نفت در بازار مانند قرارد‌ادهای بلند مدت و کوتاه مدت وجود دارد و مشکلی برای بازگشتت ایران به بازار‌های فروش نفت نیست.

وی ادامه داد: در صنعت پتروشیمی نیز کمتر به سمت تولید محصولات با ارزش‌تر حرکت کردیم و در این میان نقش مجلس برای ایجاد تکلیف به دولت برای جلوگیری از خام فروشی در برهه زمانی ۴ ساله از خام فروشی جلوگیری کنند و این برنامه به صورت مدون باید کنترل و مورد نظارت قرار گیرد.

خطیبی ابراز کرد: توجه به نوسانات قیمت نفت، پایه ریزی اقتصاد بر روی فروش نفت می‌تواند باعث وابستگی و عدم توسعه اقتصادی در کشور شود.

https://ipna.news/148641کپی شد!