رکورد شکنی جدید در بورس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اولین شرکت صد هزار میلیاردی بازار سرمایه ایران شد

جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: امروز این شرکت بار دیگر رکوردی جدید در بازار سرمایه ایران را به نام خود ثبت کرد و تبدیل به اولین شرکتی شد که ارزش آن از صد هزار میلیارد تومان عبور کرد.

هلدینگ خلیج فارس که بیش از ۱۲.۵ درصد ارزش کل بازار بورس را در اختیار دارد تبدیل به اولین شرکت در تاریخ بازار سرمایه ایران شد که ارزش آن از صد هزار میلیارد تومان گذشت.

 

https://ipna.news/148603کپی شد!