پتروشیمی‌ها در بورس امروز ۲۸ بهمن ۹۸


شاخص کل بورس تهران امروز با ۴۰۶۲ واحد افزایش به ۴۷۶۸۱۲ واحد رسید. ارزش معاملات امروز نیز بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان بود. گروه‌های سهامی فلزی، خودرویی و پتروشیمی همچنان مورد توجه خاص سهامداران قرار دارند. افزایش داخلی قیمت فلزات مسبب اقبال سهامداران به سهام فلزی شده است.
سهام پتروشیمی امروز نیز در جو مثبت معامله شدند و شاراک، نوری، فارس و جم مورد توجه ویژه سهامداران پتروشیمی قرار گرفتند به طوری که پتروشیمی خلیج فارس امروز به تنهایی بیش از هزار واحد به شاخص کل اهدا کرد. جم نیز تا آستانه صف خرید پیش رفت و سپس با فشار عرضه عقب نشینی کرد.
به نظر می‌رسد به تدریج سهام خودرویی از توجه سهامداران خارج می‌شوند و رهبری بازار سهام در حال انتقال به گروه‌های فلزی و پتروشیمی است.

https://ipna.news/148583کپی شد!