تندیس سیمین صنعت سبز برای پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر به منظور توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور در سال ۹۸-۹۷، با دریافت تندیس سیمین صنعت سبز به عنوان واحد صنعت سبز کشور شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این شرکت به منظور توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، با اجرای مدیریت پساب، مدیریت هوا و مدیریت پسماند، کنترل و پایش های مداوم، تعریف پروژه های بهبود، حفظ و گسترش فضای سبز در سال ۹۸-۹۷ موفق به دریافت عنوان واحد صنعت سبز و تندیس سیمین صنعت سبز در همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشور شد.
اقدامات تاثیرگذار انجام شده برای حفظ محیط زیست:
پتروشیمی امیرکبیر در این راستا اقدامات تآثیرگذاری در حفظ محیط زیست داشته که می توان به مواردی از جمله بهبود سیستم های پالایش و کنترل آلاینده ها، مدیریت بازیافت مواد زائد، توسعه فضای سبز، مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی اشاره کرد.
 اخذ گواهینامه استقرار مدیریت زیست محیطی۱۴۰۰۱ ISO، اخذ گواهینامه استقرار نظام ایمنی و بهداشت، استقرار سیستم پایش لحظه ای ( Online Monitoring )، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد از دیگر اقدامات پتروشیمی امیرکبیر برای حفظ محیط زیست می باشد.
از دیگر برنامه های انجام شده در واحد محیط زیست می توان به رعایت کلیه استانداردهای زیست محیطی در بخش هوا ، صدا ، آب، خاک ، پسماند و غیره یاد کرد.
گفتنی است، در این همایش ۵۲ شرکت به عنوان واحد صنعت سبز کشور  از میان کلیه صنایع کشور معرفی شدند، ۱۱ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی امیرکبیر به عنوان واحد صنعت سبزکشوری نام گرفتند.

صنعت سبزèbP

صنعت سبزAòb^

https://ipna.news/148578کپی شد!