بومی سازی بیش از ۱۲ هزار قطعه در صنعت پتروشیمی/صرفه جویی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی در صنعت پتروشیمی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت؛ از ابتدای سال ۹۸ با همکاری شرکت های داخلی دانش بنیان بیش از ۱۲ هزار قطعه صنعت پتروشیمی بومی سازی شده است واین اقدام موجب صرفه جویی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛جواد گلی با بیان این که سطح بهره مندی و بهره گیری از توانمندی داخلی روزبه روز در صنعت پتروشیمی در حال افزایش است گفت: هلدیگ خلیج فارس امادگی لازم را دارد که با شرکت های تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس همکاری لازم را داشته باشد.

وی گفت: امیدواریم که درشرایطی قرار بگیریم که بدون نیاز به کشور های خارجی  بتوانیم  با حمایت از صنایع داخلی،  اشتغال و فرصت های بیشتری را در اختیار سازندگان این صنعت ایجاد کنیم .

مدیر عمور بین المللی شرکت هلدینگ خلیج فارس درپایان گفت؛ از ابتدای سال ۹۸ با همکاری شرکت های داخلی دانش بنیان بیش از ۱۲ هزار قطعه صنعت پتروشیمی بومیسازی شده است. جواد گلی افزود: این اقدام موجب صرفه جویی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است .