فعالیت های شرکت فجر انرژی خلیج فارس در زمینه حمایت از ساخت داخل

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛تجارب، آسیب شناسی، صرفه جویی، اقلام مهم داخلی سازی شده و پیشنهاد برای تقویت سازندگان ایرانی در این کتاب آمده است.

به بهانه تشکیل نمایشگاه حمایت از ساخت داخل با محوریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس این گزارش منتشر می شود.

کتاب را اینجا بخوانید