وضعیت بورسی پتروشیمی‌ها در هفته‌ای که گذشت؛ ۲۴ بهمن ۹۸


طی هفته کاری گذشته، شاخص کل بورس تهران از ۴۴۶۰۰۰ به ۴۵۹۰۰۰ افزایش یافت. ارزش معاملات روزانه همچنان بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود و روزانه هزاران نفر اقدام به افتتاح کد بورسی کردند. بازار بورس مورد هجوم نقدینگی سرگردان قرار گرفت و بازارهای موازی را به حاشیه برد.
با وجود افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل در این هفته، سهام پتروشیمی تحت تأثیر قیمت نفت و محدودیت خوراک گاز پتروشیمی‌ها عملکرد چندان رضایتبخشی نسبت به سایر گروه‌های سهامی نداشت. پتروشیمی شازند اراک در این میان یک استثنا بود که توانست بیش از ۱۵ درصد طی یک هفته رشد کند. گزارش ۹ ماهه امید بخش شاراک نقش مهمی در این فرایند داشت.
با توجه به گذرا بودن شوک کرونا و همچنین تأمین خوراک گاز پتروشیمی‌ها، امید آن می‌رود که سهام پتروشیمی بعد از گذر موج سرما جا ماندگی خود را جبران کند.

https://ipna.news/148511کپی شد!