سقف تقاضای امروز در بورس کالا ۲۳ بهمن ۹۸


سیاست تعیین سقف حجم خرید به منظور تعدیل بازار آغاز به کار کرده است.

https://ipna.news/148502کپی شد!