پتروشیمی‌ها در بورس امروز ۲۳ بهمن ۹۸


بازار بورس امروز ۱۱۹۲۷ واحد افزایش به ۴۵۹۰۷۹ واحد رسید. ارزش کل معاملات امروز بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.
پس از ریزش ۷۰۰۰ واحدی روز دوشنبه (که بر شایعات سیاسی مبتنی بود)، بزرگان بورس نقش مهمی در این افزایش ایفا کردند.
گروه‌های خودرویی، فلزی و پتروشیمی امروز بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در میان پتروشیمی‌ها شاراک درخشش ویژه‌ای داشت. با توجه به تشدید سرما در مناطق مختلف کشور احتمال افزایش خوراک گاز پتروشیمی‌ها همچنان دور از ذهن خواهد بود اما از سوی دیگر افزایش تقاضا و قیمت مواد پتروشیمی می‌تواند محرک تقاضا برای سهام پتروشیمی باشد.

https://ipna.news/148501کپی شد!