قیمت محصولات پتروشیمی؛ جبهه نرخ دلار در برابر نفت


قیمت های پایه محصولات مختلف گروه های پلیمری و شیمیایی توسط دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شد که بر اساس قیمت های اعلامی بهای اغلب محصولات با رشد روبرو شد.

دلیل اصلی رشد این قیمت ها افزایش بهای دلار نیمایی بود که باعث شد تا افت قیمت های جهانی خنثی شود. بنا بر این گزارش به رغم کاهش قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی در یک ماه گذشته که باعث شد بهای نفت برنت با افت بالاتر از ۱۶ درصد روبرو شود و نفت آمریکا نیز کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کند اما رشد بهای دلار نیمایی در یک هفته گذشته که رقمی در حدود ۲۴۱ تومان اعلام شده متاسفانه امیدواری ها به کاهش قیمت ها را در داخل از بین برد.
نرخ ارز در قیمت های جدید ۱۲۳.۹۰۶ ریال محاسبه شده است.

https://ipna.news/148481کپی شد!