آیا تلاش برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مواد پتروشیمی مؤثر واقع می‌شود؟


هفته گذشته در حالی به پایان رسید که در بورس کالا شاهد دشواری بیشتر معاملات پلیمرها بودیم تا جایی که رقابت برای خرید رشد جدی داشت و در کنار آن حجم عرضه‌ها جوابگوی تقاضای موجود در بازار نبود.
طی هفته مذکور تلاش شد با سیاست‌های مختلف مشوق‌هایی برای عرضه ارائه شود تا مصرف کنندگان به مشکل تأمین مواد اولیه برنخورند. نتیجه آن اقدامات را می‌توان در هفته پیش رو ملاحظه کرد. چنانچه تعادلی در عرضه و تقاضا حاصل نشود می‌بایست خط مشی‌های جدی‌تری را دنبال کرد.
افزایش نسبی قیمت دلار در کنار کاهش خوراک گاز پتروشیمی‌ها عوامل تأثیر گذاری بودند که انگیزه عرضه را کاهش و انگیزه تقاضا را افزایش دادند.
به نظر نمی‌رسد بدون توجه به عوامل زیر بنایی عدم تعادل در بازار، تنها با سیاست‌های محدود کننده و اولویت دادن به صنایع دارای اهمیت استراتژیک بتوان تغییری در بازار ایجاد کرد. در حالی که صادر کنندگان پتروشیمی تحت فشار هستند ارزهای صادراتی خود را سریعتر و با قیمت غیر آزاد عرضه کنند، تداوم چنین سیاستی تنها می‌تواند عدم تعادل بازار و رونق گرفتن بازار سیاه را موجب شود.

https://ipna.news/148468کپی شد!