صنعت پتروشیمی چین در محاصره «کرونا» قرار گرفته است

در حالی قیمت محموله های پلی اتیلنی آسیایی در هفته جاری به دلیل شیوع کرونا و ادامه دار شدن تعطیلات در چین به ترکیه با کاهش روبه رو شد که محموله های آمریکایی به این مقصد با افزایش قیمت ثبت شدند.

به گزارشخبرگزاری پتروشیمی ایران، گرچه محموله های ایرانی نیز به مقصد ترکیه با کاهش قیمت رو به رو شدند، اما هنوز برخی از محموله ها مانند پلی اتیلن سنگین بادی آمریکایی ارزان تر از محموله های ایرانی در بازار ترکیه است. قیمت پلی اتیلن سنگین بادی ایران به مقصد ترکیه ٨٧٠ تا ٨٨٠ دلار در هر تن CPT گزارش شده است، محموله های آمریکایی با ١٠ دلار افزایش به رقم ٨۶٠ تا ٨٨٠ دلار در هر تن رسیدند. محموله های ازبکستان هم با افت حدودا ٩١٠ تا ٩٢٠ دلار در هر تن قیمت گذاری شدند.

پلی اتیلن سبک خطی ایران هم به مقصد ترکیه با افت ٨٧٠ تا ٨٨٠ دلار در هر تن CPT گزارش شده اند، محموله های آمریکایی با رشد به محدوده ٨٨٠ تا ٨٩٠ دلار در هر تن رسیدند. محموله های پلی اتیلن سبک فیلم ایرانی هم در محدوده ٨۶٠ تا ٨٩٠ دلار در هر تن قیمت گذاری شدند، محموله های آمریکایی پلی اتیلن سبک فیلم به مقصد ترکیه با افزایش ٨٧٠ تا ٨٩٠ دلار در هر تن گزارش شده اند.

محموله های پلی اتیلن سنگین تزریقی آمریکایی هم به مقصد ترکیه ٨٧٠ تا ٨٨٠ دلار در هر تن CIF گزارش شده است.

در همین حال تاجران ایرانی به کاهش مصرف و تقاضا در چین به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره می کنند و می گویند: بارگیری برخی از محموله های ایرانی به مقصد چین لغو شده است.

در بازار ترکیه هم با توجه به عرضه محصولات آمریکایی و آسیایی نگاه خریداران بیش از هر چیزی به قیمت ها است.

با این حال به نظر می رسد صنعت پتروشیمی چین در محاصره کرونا قرار گرفته است و با توجه به حجم بالای صادرات پتروشیمی های ایرانی به چین، نگاهها به بازار این کشور دوخته شده است.

https://ipna.news/148457کپی شد!