پتروشیمی شهید تندگویان کاندید دریافت لوح صنعت سبز می شود

محمدجواد اشرفی اظهار امیدواری کرد تا سال ۱۴۰۰ پتروشیمی شهید تندگویان کاندید دریافت لوح صنعت سبز از طرف سازمان محیط زیست استان گردد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ چهارشنبه ۱۶بهمن سیدرضا قاسمی شهری مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان با محمدجواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان دیدار کرد.
در این دیدار قاسمی شهری گزارشی درخصوص اقدامات و تلاشهای این مجتمع در حوزه محیط زیست ارائه نمود و افرود مشارکت در موضوعات مسئولیت اجتماعی یکی از دغدغه ها و اولویتهای پتروشیمی شهید تندگویان است و اقدامات و برنامه های مجتمع در راستای  مشارکت در احداث  باغ موزه محیط زیست نمونه ای در این راستا است.

در ادامه اشرفی با اشاره به جایگاه واهمیت محیط زیست در جامعه برتلاش ومشارکت صنایع و ذینفعان در حفظ وصیانت از این موهبت الهی تاکید نمود و افزود:اقدامات پتروشیمی شهید تندگویان در زمینه صیانت از محیط زیست طی یک سال اخیر مثبت وسازنده بوده و  امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ این مجتمع کاندید دریافت لوح صنعت سبز از طرف سازمان محیط زیست استان  گردد.

https://ipna.news/148439کپی شد!