توجه بیشتر پتروشیمی در تخصیص اعتبارات به مناطق کم برخوردار شهرستان بندرماهشهر در سال ۹۹

بودجه سال ۹۹ شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سمت تقویت نهادهای آموزشی و مهارتی با هدف کارآفرینی مولد، کمک به زیرساختهای کشاورزی، بهداشتی و درمانی با تمرکز بر اولویت بخشی به مناطق کم برخوردار هدایت شد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛دومین جلسه کارگروه تخصصی توسعه متوازن شهرستان بندر ماهشهر، عصر دیروز (سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸) با حضور رئیس شورای راهبردی و جمعی از مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی، فرماندار ماهشهر و تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان تشکیل شد.
این کارگروه، با هدف انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های پتروشیمی و کمک به توسعه متوازن این شهرستان در دومین جلسه خود، مصوبات مهمی را در راستای توسعه
زیرساخت های شهرستان به ویژه در رابطه با تقویت مراکز سازمان فنی حرفه‌ای و مهارت های شغلی و تربیت نیروهای ماهر متناسب با بازار کار شهرستان به تصویب رساند.
در این جلسه همچنین مصوباتی در حوزه ارتقای کیفیت آموزش در راستای تقویت علمی دانش آموزان رشته های فنی حرفه ای و کاردانش هنرستان های آموزش و پرورش شهرستان و مشارکت در توسعه و تقویت زیرساخت های کشاورزی از طریق زهکشی بخشی از اراضی ساحلی رودخانه جراحی به تایید اعضای شورا رسید.
ارتقاء مراکز بهداشتی و درمانی از طریق همکاری مشترک در ساخت خانه های بهداشت و کلینیک های درمانی در مناطق محروم و روستایی شهرستان و ساخت یک پایگاه انتقال خون نیز بخش دیگری از تصمیمات این جلسه پر مصوبه بود.
این اقدامات از طریق تقویت زیرساخت های آموزشی، ارتقاء خدمات بهداشت و درمان، رونق بخش کشاورزی و کسب و کار، خوداشتغالی و تقویت مهارت های شغلی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، می تواند نقش بسزایی در توسعه منطقه ای داشته باشد. سرفصل این هزینه ها از محل بودجه و اعتبارات شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پرداخت می‌شود.
شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در رویکرد جدید خود تأکید زیادی بر توجه به مناطق کم برخوردار و توسعه متوازن شهرستان دارد.
بر اساس مصوبات اولین جلسه این شورا، کمکهای صنعت پتروشیمی تنها به این حوزه ها محدود نخواهد بود و در حوزه های دیگری چون تأمین اعتبار تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و مشارکت در راه اندازی کسب و کارهای خرد و رونق تولید با هدف توسعه و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی نیز اقداماتی در نقشه راه این شورا پیش بینی شده است.
نیز در تصمیمات اولین جلسه کارگروه مذکور، موضوع همکاری مشترک با کمیته امداد استان در جهت ساخت و تهیه مسکن نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین توسعه و گسترش کارآفرینی در میان اقشار محروم و مددجویان تحت پوشش مطرح و کلیات طرح مورد نظر مورد موافقت اصولی قرار گرفته بود.

https://ipna.news/148434کپی شد!