پتروشیمی‌ها در بورس امروز ۱۶ بهمن ۹۸


شاخص کل بورس تهران امروز با ۵۶۹۶ واحد افزایش به ۴۴۵۸۹۴ واحد رسید.
ارزش کل معاملات امروز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد. گروه‌های خودرویی، بانکی، فلزی و پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
پتروشیمی‌ها امروز در یک جو مثبت معامله شدند و پتروشیمی جم پیش قراول این گروه بود.
با توجه به عقب بودن گروه پتروشیمی نسبت به کلیت بازار، انتظار می‌رود طی روزهای آینده توجه بیشتری به این سهام معطوف شود.

https://ipna.news/148409کپی شد!