تخلف مشهود در پتروشیمی شازند اراک

در پتروشیمی شازند (اراک) شاهد هستیم که شرکت فرعی و زیرمجموعه آن یعنی شرکت توسکا به منظور خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت اصلی ( پتروشیمی اراک) مبلغ ۸۲۴ هزار درهم را بدون اخذ ضمانت‌نامه بـه شرکت امـاراتـی Europetech پرداخت کرده است و شرکت اماراتی پس از دریافت پول، از تحویل تجهیزات خودداری می‌کند و از آنجا که پرداخت ۸۲۴ هزار درهم بدون دریافت ضمانت‌نامه بوده، تاکنون پیگیری‌های پتروشیمی توسکا به نتیجه نرسیده است.

پرسش اینجا است که آیین نامه معاملات و خرید در شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی اراک چگونه است؟ چرا شرکت زیرمجموعه و فرعی توسکا مبلغ خرید را بدون دریافت ضمانت‌نامه به حساب شرکت اماراتی وارد کرده است؟ وضعیت این تخلف اکنون در چه مرحله‌ای است؟

علاوه بر این متاسفانه در این بخش نیز اهمال‌کاری و عدم رعایت ضوابط و مقررات فروش از جمله اعتبارسنجی مشتریان و عدم اخذ وثایق لازم مشهود است به نحوی که شرکت توسکا تا کنون قادر نبوده است ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دهم از مطالبات صادراتی خود را وصول کند و در اقدامات در این زمینه نیز به نتیجه نرسیده است.

همانگونه که بارها گفته شده این قبیل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، کاملا مستعد فساد و رانت است. حتی اگر این قبیل مطالبات پس از چند سال وصول بشود هم فرصت چند ساله عدم بازپرداخت مطالبات خود نوعی رانت است چه رسد به این که این مطالبات سرانجام وصول نشود و به مطالبات سوخت شده، تبدیل شود.

در این خصوص با مدیران شرکت توسکا چه برخوردی شده است؟ آیا مسئولان پتروشیمی شازند (اراک) ریشه‌یابی کرده‌اند تا جلوی این قبیل تخلفات و رانت‌های گرفته شود؟

https://ipna.news/148403کپی شد!